Family Serranidae: Rockcods

Common name Scientific name Family Order
Whitespotted Grouper Epinephelus coeruleopunctatus Serranidae Perciformes
Wirenet Rockcod Epinephelus hexagonatus Serranidae Perciformes
Yellowbanded Wirrah Acanthistius cinctus Serranidae Perciformes
Yellowedge Coronation Trout Variola louti Serranidae Perciformes